Print

De doelstelling

Stichting St.-Christoffel omschrijft haar doelstelling als volgt:

Stichting St.-Christoffel ziet het als haar missie om vanuit haar lokale maatschappelijke verantwoordelijkheid onderwijs en zorg aan te bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. Hierbij legt ze het accent op de harmonische ontwikkeling van ieder kind met bijzondere aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. De Stichting doet dit alles vanuit een Rooms-Katholieke en Oecumenische grondslag.

Het resultaat van het onderwijs formuleert de stichting als volgt:

1. De leerlingen beschikken over optimale kennis en vaardigheden ieder op haar eigen niveau. Deze kennis sluit aan bij algemeen erkende eindtermen en geeft hen toegang tot het vervolgonderwijs.
2. De leerlingen beschikken over de kennis, sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen om hun weg te vinden in de maatschappij.
3. De leerlingen hebben respect voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing en bezitten de normen en waarden, die de samenleving van hen verlangt
4. Leerlingen hebben de kennis en vaardigheden om te kunnen omgaan met een digitale omgeving.