Print

De historie

Stichting Sint-Christoffel kent een geschiedenis die terug gaat tot 1969.
Vr die tijd vielen school- en parochiebestuur samen.
Na enkele fusies werd in 1995 een nieuwe stichting opgericht, te weten: Stichting Katholiek Onderwijs Sint-Christoffel.
In 1997 werd deze naam onder invloed van de meest recente besturenfusie gewijzigd in Stichting Sint-Christoffel.