Print

De historie

Stichting St.-Christoffel kent een geschiedenis die terug gaat tot 1969.Voor die tijd vielen school- en parochiebestuur samen. Na enkele fusies werd in 1995 een nieuwe stichting opgericht, te weten: Stichting Katholiek Onderwijs
St.-Christoffel. In 1997 werd deze naam onder invloed van de meest recente besturenfusie gewijzigd in Stichting
St.-Christoffel.