15-08-2019

Wijziging postadres per 1 september 2019

In verband met het vervallen van ons Postbusnummer 281 per genoemde datum wordt ons bezoekadres tevens ons postadres.

Indien van toepassing, aan u het vriendelijke verzoek om dit in uw adressenbestand te willen wijzigen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Fieke Wien
Bestuurssecretaresse