Stichting Sint-Christoffel is het bevoegd gezag van acht scholen voor Primair Onderwijs in de gemeente Boxtel, waaronder een zevental basisscholen (zes Rooms-Katholieke en één Oecumenische) en één school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO).

Onze scholen hebben elk hun eigen karakter en werksfeer. Zeven scholen zijn gesitueerd in Boxtel. Eén school is gelegen in het kerkdorp Lennisheuvel.

Ongeveer 1600 kinderen bezoeken onze scholen, waar circa 160 personeelsleden werken.
Daarmee is Stichting St.-Christoffel de grootste onderwijsverzorger in de gemeente Boxtel.

Middels onze site informeren wij u graag over allerlei zaken die onze organisatie aangaan.
Aan de rechter- en bovenzijde van dit scherm vindt u de knoppen die u verdere informatie kunnen verschaffen.

We wensen u veel leesplezier!
 
15 december 2017